Ochrana rodiny

Rizikové pojištění

Životní pojištění

Využití daňových odpočtů

Příspěvky zaměstnavatele

Nečekaný dlouhodobý výpadek příjmů je jistě pro rozpočet každé rodiny nežádoucí situací, o tom není sporu. Velký problém může nastat v případě, že rodina nemám naspořenou rezervu, která by tento výpadek vykryla. Taková situace není ojedinělá a v praxi řeším tyto problémy velmi často. Důvodem výpadku příjmu může být dlouhodobá nemoc, úraz, ale také invalidita, nebo dokonce úmrtí člena rodiny.

Při úvaze o pojistné ochraně rodiny, je nutno diskutovat zejména nad těmito pojistnými nebezpečími, i když je to pro nás nepříjemné téma. Při sestavení pojištění bychom se měli řídit pravidlem, že pojištění by mělo především sloužit jako pomocník v situacích, na které nestačíme sami.

V případě pojištění osob náš trh nabízí velké množství produktů, které se od sebe více či méně liší, a záleží hlavně na tom, jaký účel by pojištění mělo plnit.

 

Rizikové pojištění

Je pojištění bez tvorby finanční rezervy a veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí rizik. Není zde možnost investovat, vložit příspěvek zaměstnavatele, ani možnost daňových odpočtů. V drtivé většině pojišťovny nabízí tzv. stavebnicový systém, tedy pojištění, které si klient může poskládat přesně podle jeho představ a není vázán na přednastavené balíčky.

Výhody

 • Klient platí pouze za to, co pojistil bez velkých vstupních poplatků
 • Velký výběr
 • Stavebnicový systém
 • Možnost více pojištěných – lze pojistit celou rodinu na jednu smlouvu

Životní pojištění s investiční složkou

Kromě zajištění pojistných rizik lze část pojistného investovat ať už z vlastních zdrojů, nebo příspěvku zaměstnavatele. Díky životní složce lze využít daňových odpočtů. S investičním životním pojištěním jsou často spojené tzv. počáteční náklady.

Jsou to poplatky, které v počátku trvání pojištění klient pojišťovně platí. V takovém případě je důležité důkladně zvážit, zda takový druh pojištění skutečně naplňuje požadavky.

Výhody

 • Kombinuje pojištění s investicí
 • Umožňuje příspěvky zaměstnavatele
 • Daňové odpočty
 • Možnost více pojištěných – lze pojistit celou rodinu na jednu smlouvu

Kapitálové životní pojištění

Je rezervotvorné pojištění, kde je pojišťovnou garantována částka pro případ smrti, nebo dožití. Je to starší konstrukce pojištění.

Výhody:

 • Pojistná částka pro případ smrti nebo dožití je garantována

Děkuji, brzy se Vám ozvu.

Zanechte mi Vaše číslo a já se Vám ozvu

  Vaše jméno

  Váš telefon

  Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí doporučení, nabídky služeb a případného uzavření smlouvy.