Ochrana majetku


Pojištění vozidel

Pojištění nemovitosti

Pojištění domácnosti

Tento druh neživotního pojištění umožňuje komplexně ochránit majetek před nečekanými událostmi. Poskytuje finanční náhradu v případě škody na pojištěném majetku v důsledku živelné události, krádeže, vandalismu, technické poruchy, či mnoha jiných nepříjemných událostí.

Pojistit lze rodinné domy, byty, rekreační domy, garáže, ploty, stavby dokončené i ve výstavbě. Předmětem pojištění může být i soubor zařízení domácnosti, věci osobní potřeby, audio-vizuální technika, elektronické a optické přístroje, umělecká díla, sbírky a starožitnosti, cennosti, cenné papíry a peníze, sportovní náčiní, jízdní kola, zdravotní pomůcky pro tělesně postižené a podobně.

 

 • Komplexní ochrana majetku
 • Pojištění proti živlům
 • Pojištění proti krádeži či loupeži
 • Pojištění telefonů, tabletů apod.
 • Pojištění nestandardních požadavků

Pojištění vozidel

Povinné ručení

Havarijní pojištění

Povinné ručení

Povinné ručení je pojištění plynoucí ze zákona. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla na pozemních komunikacích byste měli uzavřít dříve než, vyrazíte na cestu. V případě, vozidlo nebude pojištěno, řidič tak riskuje pokutu, náhradu škody způsobenou jiné osobě na vlastní náklady, a navíc uhradí sankční poplatek do Garančního fondu ČKP podle aktuálního sazebníku.

Pojištění kryje škody způsobené na majetku, ale i na zdraví, na ušlém zisku, dále pak účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením, náklady na léčení zraněného.

 


V současnosti je v nabídce široká paleta pojistných produktů a k povinnému ručení lze dopojistit celou řadu připojištění. Formou doplňku je tak možno sjednat například pojištění skel, střetu se zvěří, živelní pojištění asistenční služby při nesnázích na silnici, úrazové pojištění posádky i právní asistence.

Z povinného ručení je hrazena škoda do výše limitů pojistného plnění, které jsou sjednány v pojistné smlouvě. Limity určí klient při uzavírání pojistky. Obecně se doporučuje volit raději vyšší limit plnění.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je oproti povinnému ručení dobrovolné, a tudíž neexistuje povinnost takové pojištění sjednávat. Výhodou havarijního pojištění je, že pojišťovna zaplatí škodu, která byla způsobena vlastní vinou. V situaci, kdy má vozidlo vyšší pojistnou hodnotu a při jeho poškození hrozí vysoké náklady na jeho uvedení do původního stavu, je havarijní pojištění vhodným pojistným produktem.

Rozsah havarijního pojištění však může být různý a pojištění se nemusí vždy nutně vztahovat na všechny škody. Omezujícím kritériem může být i výše pojistné částky, na kterou je vozidlo pojištěno. Vždy je dobré volit pojistnou částku tak, aby nebyla příliš nízká, ale ani vysoká. Pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě by měla odrážet pojistnou hodnotu vozidla.

Děkuji, brzy se Vám ozvu.

Zanechte mi Vaše číslo a já se Vám ozvu

  Vaše jméno

  Váš telefon

  Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí doporučení, nabídky služeb a případného uzavření smlouvy.