Pojištění odpovědnosti


Občanská odpovědnost

Odpovědnost z držby nemovitosti

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

Občanská odpovědnost

Nikdo z nás není neomylný a každému se může někdy přihodit, že způsobí někomu jinému škodu ať už na zdraví, či na majetku. Pojištění odpovědnosti slouží právě k tomu, aby nahradilo tyto škody.

Velmi záleží na tom, v jaké roli se nachází pojištěný k poškozenému. Pokud škodu způsobí například v obchodě, kde nedopatřením poškodí vystavené zboží, jedná se o škodu vzniklou v běžném občanském životě a na tuto pojistnou událost lze platit druh pojištění, kterému říkám občanská odpovědnost.

 

Odpovědnost z držby nemovitosti

Škodu však může způsobit pojištěný i nepřímo například zanedbáním povinnosti odklidit v zimě ze střechy svého domu sníh či led, ten se uvolní a způsobí škodu kolemjdoucímu na chodníku. K zajištění tohoto pojistného rizika slouží pojištění držby nemovitosti, které bývá často, ale ne výhradně, součástí pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání

Pokud škoda vznikne v zaměstnání a je způsobena zaměstnavateli, nejedná se o běžný občanský život, ale o vztah zaměstnanec a zaměstnavatel a k tomuto slouží jiný druh odpovědnostní pojistky často nazývaná jako zaměstnanecká odpovědnost nebo také zkráceně ZAM-ZAM.

Zejména u prvních dvou jmenovaných se může škoda vyšplhat do vysokých částek. Pokud vznikne škoda na majetku i na zdraví, může jít o miliony korun. Odpovědností pojištění by tedy mělo být nastaveno na dostatečné limity plnění. Často se stává, že
klient pojištění odpovědnosti uzavřené sice má, ale při uzavření smlouvy nebyla správnému nastavení věnována dostatečná pozornost. Při pojistné události pak může být nemile překvapen.

Děkuji, brzy se Vám ozvu.

Zanechte mi Vaše číslo a já se Vám ozvu

    Vaše jméno

    Váš telefon

    Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí doporučení, nabídky služeb a případného uzavření smlouvy.